Agent nieruchomości - kim jest i czy warto skorzystać z jego usług?

Kto może zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami? W tym artykule przedstawimy aspekty pracy w branży nieruchomości.

Agent nieruchomości - kim jest i czy warto skorzystać z jego usług?

 

Pośrednik nieruchomości Tarnów

 

Od 1 stycznia 2014 r. w wyniku ustawy deregulacyjnej wprowadzono zmiany dotyczące zawodu pośrednika nieruchomości. Ustawa ta całkowicie zlikwidowała wymóg posiadania licencji oraz wyższego wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej.
Aktualnie, osoba, która chce pracować jako pośrednik nieruchomości, musi spełnić następujące warunki:

  1. Osoba ta musi wpisać się do odpowiedniego rejestru, który umożliwia jej prowadzenie działalności jako pośrednik nieruchomości. Rejestr ten jest prowadzony przez odpowiednie organy regulacyjne.
  2. Pośrednik nieruchomości musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że ​​jest zdolny do samodzielnego podejmowania wiążących decyzji prawnych w imieniu swoich klientów.
  3. Osoba ta musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni zarówno ją samą, jak i jej klientów w przypadku ewentualnych szkód lub strat wynikających z błędów lub zaniedbań w wykonywaniu zawodu.
  4. Pośrednik nieruchomości nie może być karany za przestępstwa wymienione w określonym katalogu przestępstw. Jest to wymóg mający na celu ochronę interesów klientów i utrzymanie zaufania do zawodowych standardów.
Wprowadzone zmiany miały na celu liberalizację zawodu pośrednika nieruchomości, zmniejszenie biurokracji i ułatwienie dostępu do tego zawodu. Niemniej jednak, mimo likwidacji licencji, wciąż istnieją wymogi i regulacje mające zapewnić profesjonalizm, uczciwość i odpowiedzialność w branży pośrednictwa nieruchomości.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy agenta?

Korzystanie z usług pośredników nieruchomości jest znacznie bardziej komfortowe, ponieważ są oni dobrze zaznajomieni z rynkiem sprzedaży i kupna nieruchomości. Posiadają wiedzę, gdzie warto szukać i publikować ogłoszenia, a także mają dostęp do rozległych baz danych i kontaktów nabyte przez lata doświadczenia. Współpraca ze specjalistami zapewnia również większe bezpieczeństwo i pewność przeprowadzenia transakcji zgodnie z przepisami prawnymi.

Podczas współpracy z pośrednikiem nieruchomości, osoba poszukująca określa swoje preferencje i wymagania. Na podstawie tych informacji, agent wyszukuje wszystkie dostępne na rynku propozycje, które spełniają kryteria określone przez klienta. Istnieje również możliwość zlecania pośrednikowi poszukiwania nieruchomości, gdzie to klient określa parametry, którymi ma się kierować.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu agenta nieruchomości, osoba szukająca nieruchomości może zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku. Pośrednik będzie w stanie zaproponować najlepsze dostępne oferty, dostarczając informacji na temat lokalizacji, warunków finansowych, a także udzielać fachowego doradztwa. Ponadto, może również pomóc w negocjacjach z drugą stroną i przeprowadzić całą procedurę transakcji, zapewniając, że wszystkie aspekty prawne są w pełni uwzględnione.

W rezultacie, współpraca z agentem nieruchomości daje klientowi większe możliwości znalezienia idealnej nieruchomości, która spełni jego oczekiwania. Agent ten pełni rolę pośrednika pomiędzy sprzedającym a kupującym, zapewniając profesjonalne wsparcie i doradztwo przez cały proces transakcyjny.

Pośrednik również dba o kompletność dokumentacji dotyczącej umowy warunkowej lub przenoszącej własność, co znacznie skraca czas oczekiwania na sporządzenie umowy notarialnej. Dzięki temu sprzedający oszczędza zarówno czas, jak i koszty. Ponadto, sprzedający może przekazać klucze do nieruchomości pośrednikowi, który przeprowadzi oględziny.
Dodatkowo, może negocjować cenę w imieniu sprzedającego, a koszty dojazdu do prezentowanej nieruchomości są pokrywane przez niego samego jako część pobieranej prowizji przy sprzedaży. Dzięki temu, osoba sprzedająca często przybywa tylko na czas podpisania wcześniej przygotowanej umowy notarialnej.

Jeśli masz dodatkowe pytania - dzwoń tel. 600 576 376
Copyrights © MR Nieruchomości Marcin Rzepka. Wszelkie prawa zastrzeżone.